Informujemy, iż w dniu 14.04.2023 r. na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostały opublikowane zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gmin Kluczbork, Byczyna oraz Lasowice Wielkie.

Zgodnie z art. 24f ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537) zatwierdzone taryfy wejdą w życie 22 kwietnia 2023 r

Pełna treść TARYFY dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz ścieki dostępna jest na stronie:

Taryfa Gmina Kluczbork 2023 – 2026

Taryfa Gmina Byczyna 2023 – 2026

Taryfa Gmina Lasowice 2023 – 2026

Print Friendly, PDF & Email