Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że dnia 11.02.2020 r. w godzinach nocnych w miejscowości przy ul. Sienkiewicza prowadzony będzie przegląd i badanie wydajności hydrantów przeciwpożarowych. 

Po zakończonych czynnościach naprawczych może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Print Friendly, PDF & Email