Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że w dniu 21.12.2018 r. w miejscowości Bogdańczowice RSP nastąpi planowane zamknięcie wody w godz. od 09.00 do 12.00. Na czas prowadzonych prac związanych z remontem na przyłącza wodociągowego, brakiem dostawy wody objęta będzie część miejscowości od nr 10 do RSP . Po wykonaniu robót ziemnych i otwarciu wody może nastąpić pogorszenie jakości dostarczanej wody.

Print Friendly, PDF & Email