Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że w dniu 26.09.2018 r. w miejscowości Kluczbork przy ul. Karola Miarki  nastąpi planowane zamknięcie wody w godz. od 09.30 do 12.00. Na czas prowadzonych prac związanych z remontem sieci wodociągowej, brakiem dostawy wody objęta będzie cała ulica Karola Miarki. Po wykonaniu robót ziemnych i otwarciu wody może nastąpić pogorszenie jakości dostarczanej wody.

Print Friendly, PDF & Email