Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że dnia 26.04.2018 r. w miejscowości Kluczbork przy ul. Byczyńskiej 120 nastąpi planowane zamknięcie wody w godz. od 11.00 do 13.00. Na czas prowadzonych prac ziemnych związanych z wcinką na sieci wodociągowej, brakiem dostawy wody objęta będzie ulica Byczyńska (od Stacji benzynowej ORLEN do stacji Zakładu Energetycznego) . Po wykonaniu robót ziemnych i otwarciu wody może nastąpić pogorszenie jakości dostarczanej wody.

Print Friendly, PDF & Email