Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że w dniu 11.10.2018 r. w miejscowości Kluczbork przy ul. Ossowskiego 11c  nastąpi planowane zamknięcie wody w godz. od 08.30 do 10.00. Na czas prowadzonych prac związanych z remontem hydrantu na sieci wodociągowej, brakiem dostawy wody objęty będzie blok Osowskiego 11c, kompleks sklepów Ossowskiego 11D,E,F .  Po wykonaniu robót ziemnych i otwarciu wody może nastąpić pogorszenie jakości dostarczanej wody.

Print Friendly, PDF & Email