Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że w dniach 12-13.07.2018 r. w miejscowości Kluczbork przy ul. Powstańców Śląskich nastąpi  zamknięcie wody w godz. od 11.00 do 12.30. Na czas prowadzonych prac ziemnych związanych z remontem przyłączy wodociągowych, brakiem dostawy wody objęta będzie cała ulica Powstańców Śląskich. Po wykonaniu robót ziemnych i otwarciu wody może nastąpić pogorszenie jakości dostarczanej wody.

Print Friendly, PDF & Email