Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że dnia 04.04.2018 r. w miejscowości Kluczbork przy ul. Rodakowskiego nastąpi  zamknięcie wody w godz. od 10.00 do 12.00. Na czas prowadzonych prac ziemnych związanych z rozbudową sieci wodociągowej, brakiem dostawy wody objęta będzie cała ulica Rodakowskiego. Po wykonaniu robót ziemnych i otwarciu wody może nastąpić pogorszenie jakości dostarczanej wody.

Print Friendly, PDF & Email