Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że dnia 05.06.2018 r. w miejscowości Ligota Dolna przy ul. Wołczyńskiej 31 nastąpi  zamknięcie wody w godz. od 08.00 do 08.30. Na czas prowadzonych prac ziemnych związanych z remontem przyłącza wodociągowego, brakiem dostawy wody objęta będzie ulica Wołczyńska od nr 16 do nr 34. Po wykonaniu robót ziemnych i otwarciu wody może nastąpić pogorszenie jakości dostarczanej wody.

Print Friendly, PDF & Email