Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że dnia 09.01.2020 r. w miejscowości Łowkowice ul. Rigola nastąpi przerwa dostawy wody od godz. 10:30 do 14:00, w związku z planowanym remontem sieci wodociągowej.

Brakiem dostawy wody objęta będzie cała ul. Krótka, Łąkowa oraz część ul. Rigola od nr 1 do nr 32. .

Po zakończonych czynnościach naprawczych może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Print Friendly, PDF & Email