Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że w dniu 27.09.2017r. w godzinach 8:00 – 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Byczyna, ul. Kościuszki, ze względu na prace związane z wymianą hydrantu p.poż.. Po wykonanych pracach może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości dostarczanej wody.

Print Friendly, PDF & Email