Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że dnia 30.01.2019 r. w miejscowości Kluczbork przy ul. Broniewskiego 25 nastąpi remont przyłącza wodociągowego . Brakiem dostawy wody od godz. 8:00 do 12.00 objęte będą ul. Broniewskiego, Jana Pawła II blok 6-10.

Po zakończonych czynnościach naprawczych może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Print Friendly, PDF & Email