Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że dnia 20.08.2019 r. w miejscowości Kluczbork przy ul. Dzierżona nastąpi planowana przerwa w dostawie wody, związana z pracami remontowymi na przyłączu wodociągowym Prefabetu. Brakiem dostawy wody od godz. 10:30 do 12:00 objęta zostanie ul. Dzierżona od nr 16 do skrzyżowania z ul. Kościuszki.

Po zakończonych czynnościach naprawczych może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Print Friendly, PDF & Email