Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że dnia 27.11.2019 r. w miejscowości Kluczbork, przy ul. Fałata nastąpi przerwa dostawy wody od godz. 08:30 do 09:30, w związku z planowanym remontem przyłącza wodociągowego.

Brakiem dostawy wody objęta będzie cała ulica Fałata.

Po zakończonych czynnościach naprawczych może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Print Friendly, PDF & Email