Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że dnia 08.08.2016 r. w miejscowości Kluczbork przy ul. Konopnickiej 26, 34 nastąpi planowane zamknięcie wody w godz. od 08.00 do 10.00. Na czas prowadzonych prac brakiem dostawy wody objęta będzie ulica Konopnickiej od skrzyżowania z ul. Kołłątaja do skrzyżowania z ul. Ligonia .

Po wykonaniu robót ziemnych i otwarciu wody może nastąpić pogorszeni jakości dostarczanej wody.

Print Friendly, PDF & Email