Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że dnia 23.09.2019 r. w miejscowości Kluczbork przy ul. Kościuszki nastąpi planowana przerwa w dostawie wody. Brakiem dostawy wody od godz. 09:00 do 12:00 objęte zostaną ul. Kościuszki, ul. Bema, ul. Dąbrowskiego, ul. Ficka, ul. Mieszka I, ul. Sobieskiego.

Po zakończonych czynnościach naprawczych może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Print Friendly, PDF & Email