Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że w dniu 08.11.2018 r. w miejscowości Kluczbork przy ul. Ossowskiego nastąpi planowane zamknięcie wody w godz. od 15.00 do 19.00. Na czas prowadzonych prac związanych z wcinką do sieci wodociągowej, brakiem dostawy wody objęta będzie ulica Ossowskiego od zakładu SIEGIENIA AUBI do sklepu NETTO . Po wykonaniu robót ziemnych i otwarciu wody może nastąpić pogorszenie jakości dostarczanej wody.

Print Friendly, PDF & Email