Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że w dniu 21.12.2017 r. w miejscowości Kluczbork przy skrzyżowaniu ulic Wołczyńska – Graniczna  prowadzone będą prace związane z wcinką nowej sieci wodociągowej.  Od godz. 10.00-14.00 brakiem dostawy wody objęta zostanie ul. Wołczyńska( od skrzyżowania z ul. Młyńską do ronda w Ligocie Dolnej), Młyńska, Powstańców Śląskich, Różana, Robotnicza oraz Graniczna.

Po wykonaniu robót  i otwarciu wody może nastąpić pogorszenie jakości dostarczanej wody.

Print Friendly, PDF & Email