Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że dnia 11.06.2019 r. w miejscowości Lasowice Wielkie 53 nastąpi planowane zamknięcie wody związane z remontem przyłącza wodociągowego. Brakiem dostawy wody od godz. 08:30 do 10:00 objęta będzie część Lasowic Wielkich od nr 39 do 97.

Po zakończonych czynnościach podłączeniowych może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Print Friendly, PDF & Email