Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że dnia 16.10.2019 r. w miejscowości Ligota Dolna przy ul. Wołczyńskiej nastąpi planowana przerwa w dostawie wody. Brakiem dostawy wody od godz. 09:00 do 12:00 objęta zostanie ul. Wołczyńska od nr 65 do nr 113A oraz cała ul. Kraskowska.

Po zakończonych czynnościach naprawczych może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody

Print Friendly, PDF & Email