Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że dnia 17.04.2019 r. w miejscowości Maciejów nastąpi zabudowa hydrantu na sieci wodociągowej. Brakiem dostawy wody od godz. 09:00 do 12:00 objęty będzie cały Maciejów.

Po zakończonych czynnościach remontowych może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Print Friendly, PDF & Email