Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że w dniu 20.05.2019 r. w miejscowościach Kuniów prowadzony będzie przegląd hydrantów p.poż na sieci wodociągowej w godzinach od 11.00 do 15.00. W związku z powyższym mogą nastąpić pogorszenia jakości dostarczanej wody oraz chwilowe spadki ciśnienia wody.

Print Friendly, PDF & Email