Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że w dniu 09.11.2019 r. w miejscowości Byczyna nastąpi planowana przerwa w dostawie wody. Brakiem dostawy wody od godz. 00:00 do 05:00 objęta zostanie cała miejscowość Byczyna.

Po zakończonych czynnościach naprawczych może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Print Friendly, PDF & Email