Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że dnia 03.12.2019 r. w miejscowości Jasienie nastąpi przerwa dostawy wody od godz. 09:30 do 12:00, w związku z planowanym remontem sieci wodociągowej.

Brakiem dostawy wody objęta będzie cała miejscowość Jasienie.

Po zakończonych czynnościach naprawczych może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Print Friendly, PDF & Email