Zadanie: Budowa kablowej linii światłowodowej relacji SUW ul. Strzelecka w Kluczborku – ujęcia wody „Nowe”, „Chocianowice i „Bąków”

Zadanie: Budowa kablowej linii światłowodowej relacji SUW ul. Strzelecka w Kluczborku – ujęcia wody „Nowe”, „Chocianowice i „Bąków”

Projekt został rozszerzony o w/w zadanie. Zakres rzeczowy obejmował roboty budowlane polegające na budowie kablowej linii światłowodowej relacji SUW ul. Strzelecka w Kluczborku – ujęcia wody „Nowe”, „Chocianowice i „Bąków” w ramach inwestycji „Modernizacja zabytkowej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Strzeleckiej w Kluczborku”. Wykonawca zamówienia został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego, jest to firma MIWRO – Zakład Ogólnobudowlany Ignacy Młotkowski z siedzibą w miejscowości Suszno.

Print Friendly, PDF & Email