Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bąków

Bąków1

Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bąków

Gmina Kluczbork w miejscowości Bąków wykonała sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami o długości 13.666 m. Wykonawcą była Firma Instalacji Sanitarnej „POLAN” Sp. z o.o. z Praszki.

Zakres rzeczowy dotyczący budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bąków obejmował budowę
sieci kanalizacji grawitacyjnej z przykanalikami o łącznej długości 7.568,61m.

Ponadto zamontowano 1 szt. przepompowni (tłoczni) ścieków typu Hydro-Vacuum TSA 2.15. Sieć została ponadto wyposażona w studzienki rewizyjne oraz studzienki inspekcyjne. W ramach tego zadania przewidziano również obsługę geodezyjną.

 

Bąków2

Print Friendly, PDF & Email