Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuniów

Kuniów1

Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuniów

Gmina Kluczbork w miejscowości Kuniów wykonała sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami o długości 14.813,34 m. Wykonawcą była firma RPM Spółka Akcyjna z Lublińca.

Zakres rzeczowy dotyczący budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuniów obejmował budowę
sieci kanalizacji grawitacyjnej z przykanalikami o łącznej długości 4.933,94m.

Sieć została ponadto wyposażona w studzienki rewizyjne oraz studzienki inspekcyjne. W ramach tego zadania przewidziano również obsługę geodezyjną.

 

Kuniów2

Print Friendly, PDF & Email