Zadanie: Zakup specjalistycznego samochodu

 Zadanie: Zakup specjalistycznego samochodu

Projekt obejmował również zakup samochodu specjalistycznego, wielofunkcyjnego na podwoziu budowlanym, dwuosiowym o DMC 18000 kg, przeznaczony do udrażniania i mycia wodą pod wysokim ciśnieniem kanałów
o średnicy od 50 – 800 mm, z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu oraz usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych. Wykonawca zamówienia został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego, jest to firma z Kielc – Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o.

 

Print Friendly, PDF & Email