Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że w dniu 19.02.2016r. w godz. 10.00 – 14.00 w miejscowości Kluczbork na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza z Byczyńską prowadzone będą prace ziemne związane z remontem odcinka sieci wodociągowej. Na czas prowadzonych prac brakiem dostawy wody zostanie objęta ul. Byczyńska od skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza do skrzyżowania z ulicą Waryńskiego, oraz odcinek ul. Waryńskiego od skrzyżowania z ul. Byczyńską do skrzyżowania z ul. Konopnickiej.
Po wykonaniu robót ziemnych i otwarciu wody może nastąpić pogorszenie jakości dostarczanej wody.

Print Friendly, PDF & Email