Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że dnia 14.01.2020r. w miejscowości Kluczbork, przy ul. Słowackiego nr 2 nastąpi remont przyłącza wodociągowego. 

Brakiem dostawy wody od godz. 11:00 do 13:30 objęte będą bloki przy ul. Słowackiego nr 13-15 i nr 2. Sklep DINO oraz ul. Brzechwy.  

Po zakończonych czynnościach remontowych może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Print Friendly, PDF & Email