Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że dnia 04.12.2015 r. w miejscowości Biadacz przy ul. Kujakowickiej 9 nastąpi planowane zamknięcie wody w godz. od 10.00 do 14.00. Na czas prac ziemnych związanych z przebudową sieci wodociągowej brakiem dostawy wody objęta będzie ulica Kujakowicka.

Po wykonaniu robót ziemnych i otwarciu wody może nastąpić pogorszeni jakości dostarczanej wody.

Print Friendly, PDF & Email