Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play za 2015 r.”

dla Wodociągów i Kanalizacji „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku

Przedsiębiorstwo Fair Play” jest ogólnopolskim programem, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, ale również wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów. Program ten ma na celu promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako właściwe zarządzanie relacjami z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową. Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

Organizatorem programu jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Program ma przebieg dwuetapowy, a oceny firm dokonują Komisje: Regionalne i Ogólnopolska, składające się z przedstawicieli administracji i samorządów (w tym gospodarczych), banków i instytucji finansowych, uczelni, organizacji przedsiębiorców, ZUS, organów podatkowych. Nad całością pieczę sprawuje Kapituła, w której zasiadają autorytety życia politycznego i gospodarczego.

Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku przeszła pozytywnie wszystkie etapy konkursu i otrzymała tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play za 2015 r.”

Laureaci programu to wyjątkowe firmy, które swoją pozycję na rynku budują uczciwie, z zachowaniem należytej troski o pracowników, kontrahentów, społeczność lokalną czy środowisko naturalne. – podkreślił dr Mieczysław Bąk, prezes Fundacji „Instytut badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”.

Podejmują się inicjatyw wykraczających poza zwykłą działalność biznesową: wspierają kształcenie zawodowe, dbają o potrzebujących, prowadzą ciekawe akcje edukacyjne wśród dzieci i młodzieży, organizują imprezy sportowe czy wydarzenia kulturalne.

Dyplom - Przedsiębiorstwo Fair Play 2015

Print Friendly, PDF & Email