Zakres projektu

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bąków – zadanie zakończone w czerwcu 2011 r.

– inwestycja Gminy Kluczbork.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuniów – zadanie zakończone w maju 2011 r.

– inwestycja Gminy Kluczbork.

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Dolna – zadanie zakończone w czerwcu 2009 r.

– inwestycja Gminy Kluczbork.

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach położonych w miejscowości Kluczbork ul. Klasztorna

– zadanie zakończone w styczniu 2013r. / inwestycja WiK „HYDROKOM” Sp. z o.o.,

5. Zakup specjalistycznego samochodu – zadanie zakończone w marcu 2015 r.

– inwestycja WiK „HYDROKOM” Sp. z o.o.,

6. Rozbudowa i modernizacja części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Ligocie Dolnej koło Kluczborka

– zadanie zakończone we wrześniu 2015r. / inwestycja WiK „HYDROKOM” Sp. z o.o.,

7. Modernizacja zabytkowej stacji uzdatniania wody przy ul. Strzeleckiej w Kluczborku

– zadanie zakończone w lipcu 2015r. / inwestycja WiK „HYDROKOM” Sp. z o.o.

8. Budowa kablowej linii światłowodowej relacji SUW ul. Strzelecka w Kluczborku – ujęcia wody „Nowe”, „Chocianowice i „Bąków” – zadanie zakończone w marcu 2015r. / inwestycja WiK „HYDROKOM” Sp. z o.o.

Print Friendly, PDF & Email