994 – Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne


Zgłoszenie awarii odbywa się drogą telefoniczną.
Dyżur pogotowia wodno – kanalizacyjnego pełniony jest przez całą dobę.

Awarię można zgłosić pod numerem telefonu 994 przez całą dobę.

Dodatkowo od poniedziałku do piątku w godz. 07.00- 15.00 awarię można zgłosić
bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta lub pod numerem tel. 77 418 14 71 wew.57, 34

 

Pogotowie wodno- kanalizacyjne przyjmuje zgłoszenia dotyczące:

  • awarii przyłączy wodociągowych,
  • awarii sieci wodociągowych,
  • niskiego ciśnienia na przyłączu wodociągowym,
  • uszkodzenia wodomierza głównego,
  • awarii sieci kanalizacyjnej – zatory kanalizacyjne,
  • uszkodzenia studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
  • awarii przydomowych przepompowni ścieków.
Print Friendly, PDF & Email