Ujęcia wody pitnej


Gmina Kluczbork

Miasto Kluczbork i okoliczne wsie zaopatrywane jest w wodę pitną z ujęć głębinowych posiadających następujące zasoby:

Lp. Nazwa ujęcia Ilość studni szt. Łączna wydajność
wg pozwolenia
wodnoprawnego w m3/h
1. „nowe” 4 144,0
2. „Chocianowice” 3 105,0
3. „Bąków” 4 282,1
Łącznie 11 531,1

Na terenach wiejskich zlokalizowane są obecnie 2 ujęcia wód podziemnych:

Lp. Nazwa ujęcia Ilość studni szt. Łączna wydajność
wg pozwolenia
wodnoprawnego w m3/h
1. Bogacica 3 60,0
2. Krzywizna 4 178,0
Łącznie 7 238,0

Wszystkie ujęcia posiadają aktualne pozwolenia wodnoprawne na pobór wód podziemnych.
Ujęcie wody w Bogacicy posiada zatwierdzoną strefę ochrony bezpośredniej i pośredniej.


Gmina Lasowice Wielkie

Ujęcie wód podziemnych zaopatrujące w wodę mieszkańców gminy Lasowice Wielkie zlokalizowane jest we wsi Chocianowice.

Ujęcie składa się z 2 studni głębinowych: 1a i 2a o łącznej wydajności: Qmaxh = 51,0 m3/h

Ujęcie posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych i wyznaczoną strefę ochrony bezpośredniej.

Print Friendly, PDF & Email