Władze Spółki


Zgromadzenie Wspólników:

  • Burmistrz miasta Kluczbork – Jarosław Kielar
  • Burmistrz miasta Byczyna – Iwona Sobania

Rada Nadzorcza:

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej – Krzysztof Urban
  • Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej – adwokat Paweł Płaza
  • Członek Rady Nadzorczej – Renata Lorek-Bodzioch
  • Członek Rady Nadzorczej  – Krzysztof Lemek

Zarząd:

  • Prezes Zarządu – mgr inż. Artur Witek

Sposób reprezentacji:

  • Prezes Zarządu – mgr inż. Artur Witek
  • Prokurent – mgr Małgorzata Gromadka

Do wykonywania czynności prawnych w imieniu spółki upoważniony jest każdy członek zarządu lub prokurent samodzielnie, a gdy oświadczenie dotyczy praw majątkowych powyżej 1% kapitału zakładowego, konieczne jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu i prokurenta.


aw

Prezes Zarządu – mgr inż. Artur Witek

awitek@hydrokom.pl

Print Friendly, PDF & Email

next
prev

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/clients/client1/web11/web/wp-content/plugins/logo-slider/ls_logoslider.php on line 488