Kontakt


Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o.

Adres:
NIP:
REGON:
KRS:
Kapitał zakładowy:
ul. Kołłątaja 7, 46-203 Kluczbork
751 000 17 00
530593403
0000018438 Sąd rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy
40 823 000,00 PLN (w całości opłacony)

Telefony:

Sekretariat:
Fax:
Pogotowie wod-kan:
77 418 14 71, 77 418 14 72
77 418 52 89
994

E-mail:

E-mail: sekretariat@hydrokom.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00
Biuro Obsługi Klienta (umowy, płatności)
Poniedziałek

Wtorek – piątek:
8:00 – 16:00
7:00 – 15:00

Osoby odpowiedzialne za kontakty z odbiorcami, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji:

       
Ewa Kasperkiewicz-Gil Doradca klienta Dział Obsługi Klienta 77 418 14 71 w. 1113
Ilona Domagała Mł. doradca ds. obsługi klienta Dział Obsługi Klienta 77 418 14 71 w. 1114
Karolina Polak Referent ds. obsługi klienta Dział Obsługi Klienta 77 418 14 71 w. 1111
  Specjalista ds. uzgodnień technicznych i GIS Dział Techniczny 77 418 14 71 w. 1411
Marzena Cyrek St. inspektor ds. inwestycji Dział Techniczny 77 418 14 71 w. 1413
Bogusław Bula St. mistrz ds. eksploatacji i gospodarki wodomierzowej Dział Eksploatacji 77 418 14 71 w. 1334

Kontakt bezpośredni:

Dział Funkcja/Zakres czynności Imię i nazwisko Wewnętrzny E-mail
  Dyrektor mgr inż. Artur Witek  1001 awitek@hydrokom.pl
Z-ca Dyrektora ds. eksploatacyjnych mgr Marek Świątek  1001 mswiatek@hydrokom.pl
Z-ca Dyrektora ds. technicznych i inwestycyjnych mgr inż. Krzysztof Sikorski  1001  ksikorski@hydrokom.pl
Prokurent / Z-ca Dyrektora ds. finansowych mgr Małgorzata Gromadka 1011 mgromadka@hydrokom.pl
 
Dział Finansowy Prokurent / Główna księgowa mgr inż. Marzena Iwanicka 1012 miwanicka@hydrokom.pl
Księgowa Sara Stanek 1211 sstanek@hydrokom.pl
Księgowy Artur Poranek 1211 aporanek@hydrokom.pl
 
Dział Obsługi Klienta Kierownik mgr Małgorzata Gromadka 1011 mgromadka@hydrokom.pl
St. specjalista ds. analityki i organizacji sprzedaży Renata Lorek-Bodzioch 1115 rlorek@hydrokom.pl
Referent/Umowy, Faktury i płatności Ilona Domagała 1114 idomagala@hydrokom.pl
Mł. doradca ds. obsługi klienta/Umowy, Faktury i płatności Karolina Polak 1111 kpolak@hydrokom.pl
Doradca Klienta/Umowy, Faktury i płatności Ewa Kasperkiewicz-Gil 1113 ekasperkiewiczgil@hydrokom.pl
 
Dział Techniczny
Specjalista ds. uzgodnień technicznych i GIS / Warunki przyłączenia do sieci   1411  
Główny specjalista ds. ochrony środowiska mgr Elżbieta Szafrańska 1414 eszafranska@hydrokom.pl
Główny specjalista ds. inwestycji mgr inż. Anna Wujczak 1412 awujczak@hydrokom.pl
St. inspektor ds. inwestycji inż. Marzena Cyrek 1413 mcyrek@hydrokom.pl
 
Dział Eksploatacji – Gmina Kluczbork, Byczyna, Lasowice Kierownik mgr inż. Artur Maniura 1321 amaniura@hydrokom.pl
Mł. mistrz ds. eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej mgr inż. Igor Kinas 1331 ikinas@hydrokom.pl
Mistrz ds. eksploatacji i utrzymania sieci wodociągowej mgr inż. Maciej Pecyna 1332 mpecyna@hydrokom.pl
St. mistrz ds. eksploatacji i utrzymania sieci kanalizacyjnej Marek Staniszewski 1333 mstaniszewski@hydrokom.pl
St. mistrz ds. eksploatacji i gospodarki wodomierzowej /Sprzedaż i wymiana wodomierzy Bogusław Buła 1334 bobula@hydrokom.pl
 
         
 
Dział Utrzymania Ruchu Kierownik inż. Krzysztof Lemek 1341 klemek@hydrokom.pl
Mistrz ds. zaopatrzenia i transportu Mirosław Balicki 1343 mbalicki@hydrokom.pl
Mł. mistrz  utrzymania ruchu Piotr Winnicki 1342 pwinnicki@hydrokom.pl
 
Dział Administracyjno-Pracowniczy Kierownik mgr Katarzyna Lorek 1021 klorek@hydrokom.pl
Referent ds. obsługi sekretariatu Małgorzata Kalista-Druszcz 1001 sekretariat@hydrokom.pl
St. referent ds. kadr i płac Wioletta Surmińska 1022 wsurminska@hydrokom.pl
 

Mapa dojazdu:

Print Friendly, PDF & Email