Kontakt


Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o.

Adres:
NIP:
REGON:
KRS:
Kapitał zakładowy:
ul. Kołłątaja 7, 46-203 Kluczbork
751 000 17 00
530593403
0000018438 Sąd rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy
40 823 000,00 PLN (w całości opłacony)

Telefony:

Sekretariat:
Fax:
Oddział Byczyna:
Pogotowie wod-kan:
77 418 14 71, 77 418 14 72
77 418 52 89
77 413 45 60
994, 77 418 04 47, 77 413 30 23

E-mail:

E-mail: sekretariat@hydrokom.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00
Biuro Obsługi Klienta
Poniedziałek:

Wtorek – piątek:
8:00 – 16:00
7:00 – 15:00

Osoby odpowiedzialne za kontakty z odbiorcami, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji:

Krzysztof Wojech St. doradca klienta Dział Obsługi Klienta 77 418 14 71 w. 57
Ewa Kasperkiewicz-Gil Doradca klienta Dział Obsługi Klienta 77 418 14 71 w. 52
Ilona Domagała Referent ds. obsługi klienta Dział Obsługi Klienta 77 418 14 71 w. 58
Mirosława Olejnik Mł. doradca klienta Dział Obsługi Klienta – Byczyna 77 413 45 60
Adam Sojka Specjalista ds. uzgodnień technicznych i GIS Dział Techniczny 77 418 14 71 w. 38
Marzena Cyrek St. inspektor ds. inwestycji Dział Techniczny 77 418 14 71 w. 51
Bogusław Bula St. mistrz ds. eksploatacji i gospodarki wodomierzowej Dział Eksploatacji 77 418 14 71 w. 36

Kontakt bezpośredni:

Dział Funkcja/Zakres czynności Imię i nazwisko Wewnętrzny E-mail
Dyrektor mgr inż. Artur Witek  31 awitek@hydrokom.pl
Z-ca Dyrektora ds. eksploatacyjnych mgr Marek Świątek  31 mswiatek@hydrokom.pl
Z-ca Dyrektora ds. technicznych i inwestycyjnych mgr inż. Krzysztof Sikorski  31  ksikorski@hydrokom.pl
Prokurent / Z-ca Dyrektora ds. finansowych mgr Małgorzata Gromadka 46 mgromadka@hydrokom.pl
Dział Finansowy Kierownik / Główna księgowa mgr inż. Marzena Iwanicka 33 miwanicka@hydrokom.pl
St. księgowa Karolina Gizicka 33 kgizicka@hydrokom.pl
Księgowa Małgorzata Domin 33 mdomin@hydrokom.pl
Dział Obsługi Klienta Kierownik mgr Małgorzata Gromadka 46 mgromadka@hydrokom.pl
St. specjalista ds. analityki i organizacji sprzedaży Renata Lorek-Bodziocha 59 rlorek@hydrokom.pl
Referent/Umowy, Faktury i płatności Ilona Domagała 57 idomagala@hydrokom.pl
St. doradca Klienta/Umowy, Faktury i płatności Krzysztof Wojech 58 kwojech@hydrokom.pl
Doradca Klienta/Umowy, Faktury i płatności Ewa Kasperkiewicz-Gil 52 ekasperkiewiczgil@hydrokom.pl
Dział Techniczny
Specjalista ds. uzgodnień technicznych i GIS / Warunki przyłączenia do sieci mgr inż. Adam Sojka 38 asojka@hydrokom.pl
Główny specjalista ds. ochrony środowiska mgr Elżbieta Szafrańska 50 eszafranska@hydrokom.pl
Główny specjalista ds. inwestycji mgr inż. Anna Wujczak 39 awujczak@hydrokom.pl
St. inspektor ds. inwestycji inż. Marzena Cyrek 51 mcyrek@hydrokom.pl
Dział Eksploatacji – Gmina Kluczbork, Lasowice Kierownik mgr inż. Marcin Rusek 37 mrusek@hydrokom.pl
Mł. mistrz ds. eksploatacji i utrzymania sieci wodociągowej mgr inż. Maciej Pecyna 34 mpecyna@hydrokom.pl
St. mistrz ds. eksploatacji i utrzymania sieci kanalizacyjnej Marek Staniszewski 34 ddabrowski@hydrokom.pl
St. mistrz ds. eksploatacji i gospodarki wodomierzowej /Sprzedaż i wymiana wodomierzy Bogusław Buła 36 bobula@hydrokom.pl
Dział Eksploatacji – Gmina Byczyna Mistrz ds. eksploatacji sieci wod-kan Roman Guzik 77 413 45 60 rguzik@hydrokom.pl
Dział Oczyszczalni Ścieków Kierownik mgr inż. Artur Maniura 994 mstaniszewski@hydrokom.pl
askora@hydrokom.pl
Dział Utrzymania Ruchu Kierownik inż. Krzysztof Lemek 48 klemek@hydrokom.pl
Mistrz ds. zaopatrzenia i transportu Mirosław Balicki 47 mbalicki@hydrokom.pl
Mł. mistrz  utrzymania ruchu Piotr Winnicki 49 pwinnicki@hydrokom.pl
Dział Administracyjno-Pracowniczy Kierownik mgr Katarzyna Lorek 41 klorek@hydrokom.pl
Referent ds. obsługi sekretariatu Małgorzata Kalista-Druszcz 31 sekretariat@hydrokom.pl
St. specjalista ds. kadr i płac Jadwiga Bogdanowicz 32 jbogdanowicz@hydrokom.pl

Mapa dojazdu:

Print Friendly, PDF & Email

next
prev

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/clients/client1/web11/web/wp-content/plugins/logo-slider/ls_logoslider.php on line 488