Jakość wody

Okresowa ocena jakości wody

INFORMACJA DLA KONSUMENTÓW O CHLOROWANIU WODY


Pytanie 1: Jaki jest poziom twardości wody w miejscowościach zaopatrywanych w wodę przez WiK „HYDROKOM”?

Odpowiedź 1: Twardość wody utrzymuje się na poziomie:
– wodociąg Kluczbork: 170-240 mg CaCO3 /l,
– wodociąg Krzywizna: 310-340 mg CaCO3 /l,
– wodociąg Chocianowice: 130-160 mg CaCO3 /l,
– wodociąg Polanowice-Byczyna: 280-330 mg CaCO3 /l,
– wodociąg Dobiercice: 90-120 mg CaCO3 /l,
– wodociąg Kostów: 220-250 mg CaCO3 /l.


Pytanie 2: Jaka jest norma poziomu twardości w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi?

Odpowiedź 2: Wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. zalecany zakres poziomu twardości w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi wynosi 60-500 mg CaCO3/l.


Pytanie 3: W jaki sposób przeliczyć jednostki twardości wody?

Odpowiedź 3: Jednostki twardości można przeliczyć według poniższej tabeli:

mmol/l mval/l mg CaCO3 /l °d °e °f
1 mmol/l 1,00 2,00 100,00 5,60 7,02 10,00
1 mval/l 0,50 1,00 50,00 2,80 3,51 5,00
1 mg CaCO3 /l 0,01 0,02 1,00 0,056 0,07 0,10
1°d 0,18 0,357 17,80 1,00 1,25 1,78
1°e 0,14 0,285 14,30 0,798 1,00 1,43
1°f 0,10 0,20 10,00 0,56 0,702 1,00

Parametry jakości wody.

Objęte monitoringiem kontrolnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).29.03

Wodociąg Kluczbork:

Lp. Parametr Oznaczenie Jednostka Dopuszczalny zakres wartości
1. pH 7,2 6,5-9,5
2. Barwa <5 mg Pt/l *
3. Zapach <1 TON *
4. Smak <1 TFN *
5. Mętność 0,10 NTU 1*
6. Przewodność 647 µS/cm 2 500
7. Azotany 17,1 mg/l 50
8. Mangan <4,0 µg/l 50
9. Żelazo <60,0 µg/l 200
10. Liczba mikroorganizmów (22⁰C) nie wykryto jtk/1 ml *
11. Liczba enterokoków kałowych 0 jtk/100 ml 0
12. Liczba Escherichia coli 0 jtk/100 ml 0
13. Liczba bakterii grupy coli 0 jtk/100 ml 0

* akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.

Wodociąg Krzywizna:

Lp. Parametr Oznaczenie Jednostka Dopuszczalny zakres wartości
1. pH 7,4 6,5-9,5
2. Barwa <5 mg Pt/l *
3. Zapach <1 TON *
4. Smak <1 TFN *
5. Mętność 0,13 NTU 1*
6. Przewodność 834 µS/cm 2 500
7. Azotany 1,20 mg/l 50
8. Mangan 5,0 µg/l 50
9. Żelazo <60,0 µg/l 200
10. Liczba mikroorganizmów (22⁰C) 9 jtk/1 ml *
11. Liczba enterokoków kałowych 0 jtk/100 ml 0
12. Liczba Escherichia coli 0 jtk/100 ml 0
13. Liczba bakterii grupy coli 0 jtk/100 ml 0

* akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.

Wodociąg Chocianowice:

Lp. Parametr Oznaczenie Jednostka Dopuszczalny zakres wartości
1. pH 7,0 6,5-9,5
2. Barwa <5 mg Pt/l *
3. Zapach <1 TON *
4. Smak <1 TFN *
5. Mętność 0,28 NTU 1*
6. Przewodność 308 µS/cm 2 500
7. Azotany 14,8 mg/l 50
8. Mangan 20,5 µg/l 50
9. Żelazo <60,0 µg/l 200
10. Liczba mikroorganizmów (22⁰C) 2 jtk/1 ml *
11. Liczba enterokoków kałowych 0 jtk/100 ml 0
12. Liczba Escherichia coli 0 jtk/100 ml 0
13. Liczba bakterii grupy coli 0 jtk/100 ml 0

* akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.

Wodociąg Polanowice-Byczyna:

Lp. Parametr Oznaczenie Jednostka Dopuszczalny zakres wartości
1. pH 6,8 6,5-9,5
2. Barwa <5 mg Pt/l *
3. Zapach <1 TON *
4. Smak <1 TFN *
5. Mętność 0,11 NTU 1*
6. Przewodność 695 µS/cm 2 500
7. Azotany 39,4 mg/l 50
8. Mangan 17,6 µg/l 50
9. Żelazo 65,3 µg/l 200
10. Liczba mikroorganizmów (22⁰C) 1 jtk/1 ml *
11. Liczba enterokoków kałowych 0 jtk/100 ml 0
12. Liczba Escherichia coli 0 jtk/100 ml 0
13. Liczba bakterii grupy coli 0 jtk/100 ml 0

* akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.

Wodociąg Dobiercice:

Lp. Parametr Oznaczenie Jednostka Dopuszczalny zakres wartości
1. pH 7,2 6,5-9,5
2. Barwa <5 mg Pt/l *
3. Zapach <1 TON *
4. Smak <1 TFN *
5. Mętność 0,93 NTU 1*
6. Przewodność 387 µS/cm 2 500
7. Azotany 0,80 mg/l 50
8. Mangan <4,0 µg/l 50
9. Żelazo 74,6 µg/l 200
10. Liczba mikroorganizmów (22⁰C) nie wykryto jtk/1 ml *
11. Liczba enterokoków kałowych 0 jtk/100 ml 0
12. Liczba Escherichia coli 0 jtk/100 ml 0
13. Liczba bakterii grupy coli 0 jtk/100 ml 0

* akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.

Wodociąg Kostów:

Lp. Parametr Oznaczenie Jednostka Dopuszczalny zakres wartości
1. pH 7,6 6,5-9,5
2. Barwa <5 mg Pt/l *
3. Zapach <1 TON *
4. Smak <1 TFN *
5. Mętność 0,31 NTU 1*
6. Przewodność 637 µS/cm 2 500
7. Azotany 29,6 mg/l 50
8. Mangan <4,0 µg/l 50
9. Żelazo <60,0 µg/l 200
10. Liczba mikroorganizmów (22⁰C) 47 jtk/1 ml *
11. Liczba enterokoków kałowych 0 jtk/100 ml 0
12. Liczba Escherichia coli 0 jtk/100 ml 0
13. Liczba bakterii grupy coli 0 jtk/100 ml 0

* akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.


W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt:
Pracownik: mgr Elżbieta Szafrańska
Tel.: 77 418 14 71 wewnętrzny 50
E-mail: eszafranska@hydrokom.pl

Print Friendly, PDF & Email