Jakość wody

Aktualne wyniki analizy wody

Okresowa ocena jakości wody

INFORMACJA DLA KONSUMENTÓW O CHLOROWANIU WODY


Pytanie 1: Jaki jest poziom twardości wody w miejscowościach zaopatrywanych w wodę przez WiK „HYDROKOM”?

Odpowiedź 1: Twardość wody utrzymuje się na poziomie:
– wodociąg Kluczbork: 170-240 mg CaCO3 /l,
– wodociąg Krzywizna: 310-340 mg CaCO3 /l,
– wodociąg Chocianowice: 130-160 mg CaCO3 /l,
– wodociąg Polanowice-Byczyna: 280-330 mg CaCO3 /l,
– wodociąg Dobiercice: 90-120 mg CaCO3 /l,
– wodociąg Kostów: 220-250 mg CaCO3 /l.


Pytanie 2: Jaka jest norma poziomu twardości w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi?

Odpowiedź 2: Wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. zalecany zakres poziomu twardości w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi wynosi 60-500 mg CaCO3/l.


Pytanie 3: W jaki sposób przeliczyć jednostki twardości wody?

Odpowiedź 3: Jednostki twardości można przeliczyć według poniższej tabeli:

 mmol/lmval/lmg CaCO3 /l°d°e°f
1 mmol/l1,002,00100,005,607,0210,00
1 mval/l0,501,0050,002,803,515,00
1 mg CaCO3 /l0,010,021,000,0560,070,10
1°d0,180,35717,801,001,251,78
1°e0,140,28514,300,7981,001,43
1°f0,100,2010,000,560,7021,00

W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt:
Pracownik: mgr Elżbieta Szafrańska
Tel.: 77 418 14 71 wewnętrzny 50
E-mail: eszafranska@hydrokom.pl

Print Friendly, PDF & Email