Jakość wody

INFORMACJA DLA KONSUMENTÓW O CHLOROWANIU WODY


Pytanie 1: Jaki jest poziom twardości wody w miejscowościach zaopatrywanych w wodę przez WiK „HYDROKOM”?

Odpowiedź 1: Twardość wody utrzymuje się na poziomie:
– wodociąg Kluczbork: 150-260 mg CaCO3 /l,
– wodociąg Krzywizna: 230-290 mg CaCO3 /l,
– wodociąg Bogacica: 120-160 mg CaCO3 /l,
– wodociąg Chocianowice: 120-150 mg CaCO3 /l.


Pytanie 2: Jaka jest norma poziomu twardości w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi?

Odpowiedź 2: Wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. zalecany zakres poziomu twardości w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi wynosi 60-500 mg CaCO3/l.


Pytanie 3: W jaki sposób przeliczyć jednostki twardości wody?

Odpowiedź 3: Jednostki twardości można przeliczyć według poniższej tabeli:

mmol/l mval/l mg CaCO3 /l °d °e °f
1 mmol/l 1,00 2,00 100,00 5,60 7,02 10,00
1 mval/l 0,50 1,00 50,00 2,80 3,51 5,00
1 mg CaCO3 /l 0,01 0,02 1,00 0,056 0,07 0,10
1°d 0,18 0,357 17,80 1,00 1,25 1,78
1°e 0,14 0,285 14,30 0,798 1,00 1,43
1°f 0,10 0,20 10,00 0,56 0,702 1,00

Parametry jakości wody.

Objęte monitoringiem kontrolnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2007.61.647. z późn. zm.)

Wodociąg Kluczbork:

Lp. Parametr Oznaczenie Jednostka Dopuszczalny zakres wartości
1. pH 7,7 6,5-9,5
2. Barwa 5 mg Pt/l *
3. Zapach <1 TON *
4. Smak <1 TFN *
5. Mętność 1,14 NTU 1*
6. Przewodność 453 µS/cm 2 500
7. Jon amonowy <0,05 mg/l 0,50
8. Escherichia coli 0 jtk/100 ml 0
9. Bakterie grupy coli 0 jtk/100 ml 0

* akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.

Wodociąg Krzywizna:

Lp. Parametr Oznaczenie Jednostka Dopuszczalny zakres wartości
1. pH 7,7 6,5-9,5
2. Barwa <5 mg Pt/l *
3. Zapach <1 TON *
4. Smak TFN *
5. Mętność 0,16 NTU 1*
6. Przewodność 679 µS/cm 2 500
7. Jon amonowy <0,05 mg/l 0,50
8. Escherichia coli 0 jtk/100 ml 0
9. Bakterie grupy coli 0 jtk/100 ml 0

* akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.

Wodociąg Bogacica:

Lp. Parametr Oznaczenie Jednostka Dopuszczalny zakres wartości
1. pH 7,1 6,5-9,5
2. Barwa <5 mg Pt/l *
3. Zapach <1 TON *
4. Smak <1 TFN *
5. Mętność 0,97 NTU 1*
6. Przewodność 312 µS/cm 2 500
7. Jon amonowy 0,05 mg/l 0,50
8. Escherichia coli 0 jtk/100 ml 0
9. Bakterie grupy coli 0 jtk/100 ml 0

* akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.

Wodociąg Chocianowice:

Lp. Parametr Oznaczenie Jednostka Dopuszczalny zakres wartości
1. pH 7,1 6,5-9,5
2. Barwa <5 mg Pt/l *
3. Zapach <1 TON *
4. Smak TFN *
5. Mętność 0,34 NTU 1*
6. Przewodność 333 µS/cm 2 500
7. Jon amonowy <0,05 mg/l 0,50
8. Escherichia coli 0 jtk/100 ml 0
9. Bakterie grupy coli 0 jtk/100 ml 0

* akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.


W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt:
Pracownik: Elżbieta Szafrańska
Tel.: 77 418 14 71 wewnętrzny 50
E-mail: eszafranska@hydrokom.pl

Print Friendly, PDF & Email