Formularze i wnioski


Wnioski o zawarcie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków:

NumerNazwaPobierz
IOO7-02Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. > Pobierz .pdf

Wnioski o wydanie warunków technicznych:

NumerNazwaPobierz
I003-01Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków i wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.> Pobierz .pdf  
I003-02Wniosek o zapewnienie odbioru ścieków i wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci kanalizacyjnej.> Pobierz .pdf
 Wytyczne techniczne dla montażu wodomierzy dodatkowych – ogrodowych> Pobierz .pdf
 Wytyczne techniczne podłączenia się do nowowybudowane sieci kanalizacyjnej sanitarnej> Pobierz .pdf

Zlecenia wykonawstwa i odbioru robót wod.-kan.

NumerNazwaPobierz
I010-01Formularz zlecenia robót. > Pobierz .pdf
I010-02Protokół zakończenia i odbioru robót. > Pobierz .pdf
I010-03Wniosek o odbiór przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego> Pobierz .pdf
I010-04Protokół odbioru przyłącza wodociągowego> Pobierz .pdf
I010-05Protokół odbioru przyłącza sanitarno/deszczowego> Pobierz .pdf

Pozostałe

NumerNazwaPobierz
P-01Kodeks klienta. > Pobierz .pdf
P-02Tok postępowania w trakcie realizacji usługi zleconej przez klienta. > Pobierz .pdf
 I007-19Informacja Konsumencka > Pobierz .pdf
Print Friendly, PDF & Email