Formularze i wnioski


Wnioski o zawarcie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków:

Numer Nazwa Pobierz
IOO7-02 Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. > Pobierz .pdf

Wnioski o wydanie warunków technicznych:

Numer Nazwa Pobierz
I003-01 Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków i wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
I003-02 Wniosek o zapewnienie odbioru ścieków i wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci kanalizacyjnej. > Pobierz .pdf
Wytyczne techniczne dla montażu wodomierzy dodatkowych – ogrodowych > Pobierz .pdf
Wytyczne techniczne podłączenia się do nowowybudowane sieci kanalizacyjnej sanitarnej > Pobierz .pdf

Zlecenia wykonawstwa i odbioru robót wod.-kan.

Numer Nazwa Pobierz
I010-01 Formularz zlecenia robót. > Pobierz .pdf
I010-02 Protokół zakończenia i odbioru robót. > Pobierz .pdf

Pozostałe

Numer Nazwa Pobierz
P-01 Kodeks klienta. > Pobierz .pdf
P-02 Tok postępowania w trakcie realizacji usługi zleconej przez klienta. > Pobierz .pdf
 I007-19 Informacja Konsumencka > Pobierz .pdf

Print Friendly, PDF & Email