ISO

ISO w naszym przedsiębiorstwie

Po trwających od roku 2004 przygotowaniach, po przeprowadzonym w Spółce w dniach 7 – 9 czerwca 2005 audycie certyfikacyjnym, który zakończył się wynikiem pozytywnym, przyznano WiK Hydrokom Sp. z o.o. w Kluczborku certyfikat zgodności z normami ISO 9001 i ISO 14001.

ISO TUV 2014

Zarząd Spółki wytyczył następujące cele do osiągnięcia po wdrożeniu Systemu:
– wzrost zaufania klientów,
– zmiana kultury organizacyjnej,
– wzrost wartości Spółki.

Dla realizacji tych celów Zarząd wprowadził jako obowiązującą w Spółce politykę jakości. > Czytaj więcej.
Uroczyste wręczenie certyfikatu odbyło się przy udziale przedstawicieli lokalnych władz i środków przekazu, w dniu 11 lipca 2005 roku. Certyfikat przyznano Spółce na trzy lata. W okresie tym zgodnie z przepisami, od tego czasu Spółka poddana została recertyfikacji czterokrotnie, każdorazowo pomyślne ukończenie przedłużało okres ważności certyfikatu na następne trzy lata. Ostatnia recertyfikacja odbyła się w czerwcu 2017 i certyfikat został przedłużony do czerwca 2020 r. Poszczególne elementy polityki jakości oraz przyjęte cele, realizowane są w sposób planowy poprzez przypisane im odpowiednio zadania do wykonania poprzez komórki organizacyjne Spółki, wg ustalonych procedur i w ramach przyjętych procesów. Realizację ustalonych standardów nadzoruje Zarząd Spółki w ramach swych normalnych obowiązków oraz poprzez roczne przeglądy zarządzania.

Mając na uwadze szczególną dbałość o środowisko naturalne w Spółce sporządza się roczne raporty środowiskowe.

Raporty zawierają m.in.:

  1. Informacje ogólne o obiektach WiK „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku aktualne na dany rok.
  2. Główne kierunki Polityki Zarządzania Jakością i Środowiskiem związane z ochroną środowiska oraz realizację zadań środowiskowych.
  3. Znaczące aspekty środowiskowe jako wynik działalności Spółki „HYDROKOM” w danym roku.

Zapraszamy do zapoznania się.

Raport Środowiskowy WiK „Hydrokom” Sp. z o.o. za rok 2018 > Pobierz .pdf
Raport Środowiskowy WiK „Hydrokom” Sp. z o.o. za rok 2017 > Pobierz .pdf
Raport Środowiskowy WiK „Hydrokom” Sp. z o.o. za rok 2016 > Pobierz .pdf  
Raport Środowiskowy WiK „Hydrokom” Sp. z o.o. za rok 2015 > Pobierz .pdf  
Raport Środowiskowy WiK „Hydrokom” Sp. z o.o. za rok 2014 > Pobierz .pdf  
Raport Środowiskowy WiK „Hydrokom” Sp. z o.o. za rok 2013 > Pobierz .pdf  
Raport Środowiskowy WiK „Hydrokom” Sp. z o.o. za rok 2012 > Pobierz .pdf 
Raport Środowiskowy WiK „Hydrokom” Sp. z o.o. za rok 2011 > Pobierz .pdf 
Raport Środowiskowy WiK „Hydrokom” Sp. z o.o. za rok 2010 > Pobierz .pdf 
Raport Środowiskowy WiK „Hydrokom” Sp. z o.o. za rok 2009 > Pobierz .pdf 
Raport Środowiskowy WiK „Hydrokom” Sp. z o.o. za rok 2008 > Pobierz .pdf 
Raport Środowiskowy WiK „Hydrokom” Sp. z o.o. za rok 2007 > Pobierz .pdf 
Print Friendly, PDF & Email