Taryfa Gmina Byczyna 2023 – 2026

Treść decyzji zatwierdzającej taryfę > Pobierz .pdf

Pełna treść TARYFY dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 22 kwietnia 2023 do 21 kwietnia 2026 dla Gminy Byczyna  > Pobierz .pdf

Pełna treść TARYFY dla zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 22 kwietnia 2023 do 21 kwietnia 2026 dla Gminy Byczyna  > Pobierz .pdf

Print Friendly, PDF & Email