Gmina Kluczbork


Prowadzimy usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych. Posiadamy wysokiej klasy samochód specjalistyczny (Samochód WUKO SW 201 B) do opróżniania zbiorników bezodpływowych, którego gabaryty pozwalają na wjazd na teren posesji, w miejsca trudno dostępne dla większych pojazdów tego typu.


Cennik na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych – Gmina Kluczbork, zlewnia Ligota Dolna, obowiązujący od 28.03.2023:

Lp. Wyszczególnienie miejsca odbioru Kwota
1 Kluczbork, Ligota Dolna 58 zł brutto
Gotartów, Kuniów, Smardy Dolne, Smardy Górne, Krasków, Ligota Górna, Ligota Zamecka
Bogdańczowice, Bogacica, Borkowice, Czaple Stare, Czaple Wolne, Krzywizna, Kujakowice Dolne, Kujakowice Górne
Bąków, Biadacz, Bogacka Szklarnia, Przybkowice, Unieszów, Żabiniec, Łowkowice, Uniewszów (dojazd do 10 km)
2 Bażany, Kamienisko, Maciejów, Nowa Bogacica (dojazd powyżej 10 km) 80 zł brutto

– Podane stawki dotyczą 1 m3 (1 beczka = 4m3 nieczystości płynnych).
– Podane stawki brutto zawierają 8% podatku VAT


Cennik na opróżnianie osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych – Gmina Kluczbork, zlewnia Ligota Dolna, obowiązujący od 28.03.2023:

Lp. Wyszczególnienie miejsca odbioru Kwota
1 Kluczbork, Ligota Dolna ) 99 zł brutto
Gotartów, Kuniów, Smardy Dolne, Smardy Górne, Krasków, Ligota Górna, Ligota Zamecka
Bogdańczowice, Bogacica, Borkowice, Czaple Stare, Czaple Wolne, Krzywizna, Kujakowice Dolne, Kujakowice Górne (dojazd do 7,5 km)
Bąków, Biadacz, Bogacka Szklarnia, Przybkowice, Unieszów, Żabiniec, Łowkowice, Uniewszów (dojazd do 10 km)
2 Bażany, Kamienisko, Maciejów, Nowa Bogacica (dojazd powyżej 10 km) 106 zł brutto

– Podane stawki dotyczą 1 m3 (1 beczka = 4m3 nieczystości płynnych).
– Podane stawki brutto zawierają 8% podatku VAT

USŁUGA BEZ UZUPEŁNIANIA OSADNIKA CZYSTĄ WODĄ


Nasi wykwalifikowani pracownicy zapewnią Państwu szybką i sprawną obsługę.


W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie usług w zakresie wywozu, proszę o kontakt:
Pracownik: Igor Kinas
Tel.: 77 418 14 71
E-mail: ikinas@hydrokom.pl

Print Friendly, PDF & Email