Taryfa Gmina Lasowice 2023 – 2026


Treść decyzji zatwierdzającej taryfę > Pobierz .pdf

Pełna treść TARYFY dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 22 kwietnia 2023 do 21 kwietnia 2026r. dla Gminy Lasowice Wielkie  > Pobierz .pdf

Pełna treść TARYFY dla zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 22 kwietnia 2023 do 21 kwietnia 2026r. dla Gminy Lasowice Wielkie  > Pobierz .pdf

Uchwała Rady Gminy Lasowice Wielkie w sprawie dopłat z dnia 29.03.2023r >Pobierz .pdf

Uchwała Rady Gminy Lasowice Wielkie w sprawie dopłat z dnia 28.04.2024r >Pobierz .pdf

Print Friendly, PDF & Email