Certyfikaty

Poniżej przedstawiamy zestawienie certyfikatów i wyróżnień „Hydrokom” Sp. z o.o.

Miniaturka      >Kliknij, aby powiększyć Nazwa i opis
 Dyplom - Przedsiębiorstwo Fair Play 2015 Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play za 2018 r.” dla Wodociągów i Kanalizacji „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku„Przedsiębiorstwo Fair Play” jest ogólnopolskim programem, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, ale również wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów. Program ten ma na celu promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako właściwe zarządzanie relacjami z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową. Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.Organizatorem programu jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Program ma przebieg dwuetapowy, a oceny firm dokonują Komisje: Regionalne i Ogólnopolska, składające się z przedstawicieli administracji i samorządów (w tym gospodarczych), banków i instytucji finansowych, uczelni, organizacji przedsiębiorców, ZUS, organów podatkowych. Nad całością pieczę sprawuje Kapituła, w której zasiadają autorytety życia politycznego i gospodarczego.

Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku przeszła pozytywnie wszystkie etapy konkursu i otrzymała tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play za 2018 r.”

Laureaci programu to wyjątkowe firmy, które swoją pozycję na rynku budują uczciwie, z zachowaniem należytej troski o pracowników, kontrahentów, społeczność lokalną czy środowisko naturalne. – podkreślił dr Mieczysław Bąk, prezes Fundacji „Instytut badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”.

– Podejmują się inicjatyw wykraczających poza zwykłą działalność biznesową: wspierają kształcenie zawodowe, dbają o potrzebujących, prowadzą ciekawe akcje edukacyjne wśród dzieci i młodzieży, organizują imprezy sportowe czy wydarzenia kulturalne.

Dyplom 17.07.2015r. Wodociągi polskie Dyplom za zajęcie VI miejsca w Ogólnopolskim rankingu przedsiębiorstw wodociągowych „Wodociągi Polskie”. Celem rankingu było wyłonienie spośród wszystkich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce najlepszych, mających istotny wpływ na rozwój regionów oraz polepszających jakość życia lokalnej społeczności. Ranking został zorganizowany przez Polską Agencję Przedsiębiorczości, pod patronatem redakcji Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Biznes Plus w Gazecie Wyborczej. Ocenie podlegały m.in. nakłady na inwestycje, poziom skanalizowania aglomeracji, działania edukacyjno-promocyjne oraz kwota pozyskanych dotacji na rozwój swojej infrastruktury.
dobro_lg Firma zaangażowana społecznie. Dobroczyńca Roku 2014 w kategorii „Zaangażowanie lokalne” nominowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”
Modernizacja roku 2010 – finalista XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
Gazele Biznesu 2010-2013 – przyznawane przez dziennik „Puls Biznesu”
Certyfikat Solidna Firma 2018 pod patronatem przedstawicielstwa Komisji Europejskiej
Laureat Złotej statuetki Przedsiębiorstwo FAIR PLAY 2008Organizatorem programu jest Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”. Program jest afiliowany przy Krajowej Izbie GospodarczejCelem programu jest:a) promocja etyki w działalności gospodarczej, rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz społecznością lokalną, władzą lokalną i państwową, działań zgodnych z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi;

b) wspieranie rozwoju firm poprzez promowanie przedsiębiorstw działających zgodnie z prawem i zasadami etyki, promowanie programu na rynkach krajowych i zagranicznych;

c) poprawianie wizerunku polskich przedsiębiorstw poprzez promowanie w środkach masowego przekazu firm, które rzetelnie, zgodnie z zasadami etyki, prowadzą działalność gospodarczą;

d) zachęcanie firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzania stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy oraz podjęcia szkoleń w tym zakresie.

Firma Przyjazna Klientowi – Laureat Godła FPK nadanego przez Instytut Zarządzania – 2007r
Certyfikat – Firma Bliska Środowisku 2008r. – laureat Ogólnopolskiego konkursu ekologicznego pod honorowym patronatem Ministerstwa Środowiska
ISO TUV 2014 ISO 9001/ISO 14001 > Czytaj więcej

Print Friendly, PDF & Email