Taryfa Gmina Kluczbork 2021 – 2024

Treść decyzji zatwierdzającej taryfę > Pobierz .pdf

Pełna treść TARYFY  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 7 września 2021 do 6 września 2024 dla Gminy Kluczbork > Pobierz .pdf

Pełna treść TARYFY dla zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 7 września 2021 do 6 września 2024 dla Gminy Kluczbork  > Pobierz .pdf

Print Friendly, PDF & Email