Nasze inwestycje


Inwestycje Spółki w latach 2018 – 2022

Poniżej zapraszamy do zapoznania się z inwestycjami przez nas zrealizowanymi.

L.p.Inwestycje dotyczące urządzeń wodociągowychTermin realizacji Poniesione nakłady (zł) 
1.Budowa przyłącza wodociągowego ul. Dworcowa 1 w Kluczborku 201842 000
2.Budowa  przyłączy wodociągowych w ul. Krakowskiej i w ul. Piłsudskiego w Kluczborku2018186 000
3.Budowa  przyłączy wodociągowych – ul. Różana i ul. Powstańców Śląskich w Kluczborku 2018151 000
4.Budowa przyłączy wodociągowych w ul. Piastowskiej i w ul. Kopernika w Kluczborku201831 000
5.Ulepszenie wodociągu przesyłowego (tranzytowego) Łowkowice-Maciejów 20189 000
6.Budowa przyłączy wodociągowych w ul. Spokojnej w Byczynie 201828 000
7.Budowa sieci wodociągowej Kluczbork ul. Graniczna2017-2018150 000
8.Budowa sieci wodociągowej w ul. Cybisa w Kluczborku 2017-201847 000
9.Budowa sieci wodociągowej Kluczbork ul. Gniazdowskiego2017-201880 000
10.Rozbudowa sieci wodociągowej Bąków ul. Leśna2017-2018154 000
11.Ulepszenie – odżelaziacz na SUW Bogacica 201823 000
12.Budowa sieci wodociągowej ul. Słoneczna w Byczynie 201872 000
13.Budowa sieci wodociągowej ul. Nasalska w Byczynie 201850 000
14.Budowa sieci wodociągowej ul. Spokojna w Byczynie201832 000
15.Ulepszenie studni –  ujęcia Polanowice 20188 000
16.Budowa przyłącza wodociągowego Kluczbork ul. Sportowa 1201918 000
17.Budowa  przyłączy wodociągowych Kluczbork, ul. Broniewskiego 201983 000
18.Budowa sieci wodociągowej Kluczbork, ul. Wołczyńska WSSE201946 000
19.Ulepszenie – rozbudowa sieci wodociągowej w Ligocie Zameckiej 201998 000
20.Ulepszenie przyłączy wodociągowych Kluczbork, ul. Katowicka20197 000
21.Rozbudowa sieci wodociągowej w Ligocie Dolnej przy ul. Wołczyńskiej 201970 000
22.Ulepszenie – zestawu pompowego Byczyna Błonie201926 000
23.Budowa tranzytowej sieci wodociągowej łączącej Krasków z Borkowicami i Bogacicą 2018-20192 544 000
24.Budowa studni – ujęcie wody Dobiercice 2017-2019105 000
25.Budowa sieci wodociągowej w ul. Kluczborskiej w Byczynie 2018-2019336 000
26.Monitoring pompowni wody202026 000
27.Budowa przyłącza wodociągowego Kluczbork ul. Grunwaldzka20209 000
28.Budowa przyłączy wodociągowych Kluczbork ul. Ściegiennego202054 000
29.Ulepszenie – monitoring obiektów wod-kan 20205 000
30.Ulepszenie zbiornika wyrównawczego Bąków2020210 000
31.Ulepszenie przyłącza wodociągowego Kujakowice Dolne ul. Zapłocie 202031 000
32.Ulepszenie – przyłącze wodociągowe Ligota Dolna ul. Wołczyńska 202025 000
33.Ulepszenie przyłączy wodociągowych Kluczbork ul. Dzierżona 202012 000
34.Ulepszenie – rurociąg wody technologicznej uzdatnionej – SUW Kluczbork 2019-202072 000
35.Budowa przyłączy wodociągowych Kluczbork, ul. Kościuszki 2019-2020101 000
36.Przyłącze wodociągowe – Byczyna ul Słoneczna 2-8 202019 000
37.Ulepszenie sieci wodociągowej Pogorzałka 2019-20208 000
38.Ulepszenie sieci wodociągowej Krzywizna – zawór redukcyjny202124 000
39.Budowa przyłączy wodociągowych Byczyna ul. Klonowa 202183 000
40.Ulepszenie przyłącza wodociągowego Byczyna ul. Poznańska 20215 000
41.Budowa sieci wodociągowej Smardy Dolne ul. Wielka 2020-202114 000
42.Ulepszenie – sieć wodociągowa ul. Ks. Skargi w Kluczborku2020-202136 000
43.Ulepszenie sieci wodociągowej Byczyna ul. Polanowicka 2020-202112 000
44.Dyspozytornia – sterowanie obiektami wodociągowymi202240 000
45.Budowa przyłączy wodociągowych Kluczbork ul. Drzymały 2022158 000
46.Ulepszenie monitoringu obiektów wod-kan – SUW Krzywizna 202223 000
47.Ulepszenie przyłącza wodociągowego Kluczbork ul. Kujakowicka 20224 000
48.Budowa przyłączy wodociągowych Byczyna ul. Polna20226 000
49.Ulepszenie przyłączy wodociągowych Byczyna ul. Słoneczna202213 000
50.Ulepszenie przyłączy wodociągowych Byczyna ul. Brzozowa 202233 000
51.Budowa dwóch studni na ujęciu „Nowym” 2019-2022346 000
52.Ulepszenie – sieć wodociągowa w Ligocie Górnej ul. Gliwicka 2021-2022191 000
53.Ulepszenie zbiornika wyrównawczego Bąków – II etap2021-2022241 000
54.Ulepszenie sieci wodociągowej Kluczbork ul. Drzymały 2021-202271 000
55.Ulepszenie zbiornika wyrównawczego Ligota Górna 2021-202251 000

L.p.Inwestycje dotyczące urządzeń kanalizacyjnychTermin realizacji Poniesione nakłady (zł) 
1.System monitoringu przemysłowego –oczyszczalnia ścieków w Byczynie201895 000
2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Cybisa w Kluczborku 2017-201861 000
3.Ogrodzenie działki nr 524 – oczyszczalnia ścieków Ligota Dolna2017-201825 000
4.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kluczbork ul. Gniazdowskiego2017-201874 000
5.Ulepszenie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jagiellońskiej w Kluczborku – przebudowa syfonu kanalizacyjnego2017-2018605 000
6.Monitoring obiektów wodno-kanalizacyjnych 201827 000
7.Ulepszenie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej w Kluczborku – przebudowa syfonu kanalizacyjnego2017-2018504 000
8.Ulepszenie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego w Kluczborku – przebudowa syfonu kanalizacyjnego2017-2018508 000
9.Ulepszenie przepompowni ścieków w Gotartowie 2017-2018537 000
10.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kluczbork, ul. Wołczyńska WSSE201935 000
11.Ulepszenie – rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Zameckiej 2019206 000
12.Ulepszenie sieci kanalizacyjnej  – przepompownia Łąkowa 2018-201910 000
13.Ulepszenie systemu odwadniania osadów – prasa filtracyjna taśmowa na oczyszczalni ścieków w Ligocie Dolnej 2020254 000
14.Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Towarowej w Kluczborku – ulepszenie monitoringu 2020186 000
15.Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Towarowej w Kluczborku – ulepszenie systemu tłoczenia ścieków2020192 000
16.Ulepszenie sieci kanalizacyjnej ul. Wolności w Kluczborku 202124 000
17.Ulepszenie pomp – przepompownia ścieków Towarowa202113 000
18.Ulepszenie monitoringu – przepompownia ścieków Towarowa20217 000
19.Ulepszenie – sieć  kanalizacji sanitarnej ul. Ks. Skargi w Kluczborku2020-202186 000
20.Ulepszenie systemu napowietrzania ścieków na oczyszczalni ścieków w Ligocie Dolnej 2020-2021164 000
21.Dyspozytornia – sterowanie obiektami kanalizacyjnymi202240 000
22.Ulepszenie – budynek technologiczny na oczyszczalni ścieków w Ligocie Dolnej 20226 000
23.Ulepszenie – sieć  kanalizacji sanitarnej w Ligocie Górnej ul. Gliwicka 2021-202277 000

Print Friendly, PDF & Email