Ogólne informacje o Spółce


Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o.

Terytorium działania:
Siedziba Spółki:
Adres:
Gmina Kluczbork, Gmina Lasowice Wielkie, Gmina Byczyna
miasto powiatowe Kluczbork
ul. Kołłątaja 7, 46-203 Kluczbork
Tel.:
Fax:
Pogotowie wod-kan:
77 418 14 71, 77 418 14 72
77 418 52 89
994, 77 413 30 23
Adres strony:
E-mail:
www.hydrokom.pl
sekretariat@hydrokom.pl
NIP:
REGON:
751 000 17 00
530593403
KRS:
Kapitał zakładowy:
0000018438 Sąd rejonowy w Opolu, VII Wydział Gospodarczy
40 823 000,00 PLN (w całości opłacony)

Opis

Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku powstała jako Spółka prawa handlowego z większościowym udziałem Skarbu Gminy w styczniu 1993r. Przeważającym rodzajem działalności gospodarczej jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę, odbiór ścieków i ich oczyszczanie. Początkowo Spółka obejmowała swym działaniem teren miasta Kluczborka. Od 1 stycznia 1994 roku spółka zaczęła funkcjonować także na terenie gminy Kluczbork. Natomiast od 1 listopada 2007 roku, na mocy umowy zawartej z władzami gminy, Spółka prowadzi działalność w zakresie uzdatniania i dystrybucji wody pitnej oraz odbioru i oczyszczenia ścieków na terenie gminy Lasowice Wielkie.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Byczynie nr IX/54/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. oraz uchwały Rady Miejskiej
w Kluczborku nr IX/80/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r., w których wyrażono zgodę na połączenie Spółek Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” sp. z o.o. w Kluczborku  i Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Byczynie z dniem 1 października 2015 r. nastąpiło połączenie spółek Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” sp. z o.o. w Kluczborku  i Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Byczynie w drodze przejęcia całego majątku spółki ZGK Sp. z o.o. w Byczynie przez WiK „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku.

Obecnie Gmina Kluczbork posiada 36 342 udziały, tj. 89 %, natomiast Gmina Byczyna posiada 4 481 udziałów, tj. 11 %

Oprócz swojej działalności statutowej, Spółka aktywnie angażuje się w działalność na rzecz pomocy potrzebującym. Wspomagamy materialnie przedszkola, szkoły, domy dziecka i instytucje zajmujące się pomocą osobom niesprawnym. Zaznaczamy swoją obecność na różnego rodzaju imprezach sportowych, w szczególności sponsorując rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Specyfika naszej działalności wywołuje częste relacje ze środowiskiem naturalnym. Dokładamy wszelkich starań aby nasza działalność nie skutkowała negatywnie na środowisko. Efekty te uzyskujemy poprzez ścisłe przestrzeganie ustaleń pozwoleń wodno – prawnych w zakresie ilości wody surowej pobieranej z ujęć oraz przestrzegania ustalonych parametrów ścieków odprowadzanych z oczyszczalni do odbiornika.

Wiarygodność firmy wobec zewnętrznych i wewnętrznych interesariuszy, wyczulenie na potrzeby społeczeństwa i zachowanie środowiska naturalnego, są dla nas priorytetem, ponieważ mottem naszej działalności jest hasło:

„HYDROKOM partnerem społeczeństwa i środowiska.”

Print Friendly, PDF & Email

next
prev

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/clients/client1/web11/web/wp-content/plugins/logo-slider/ls_logoslider.php on line 488