Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że w dniu 13.12.2016 r. w wyniku pożaru budynku przy ul. Grota Roweckiego w Kluczborku doszło do uszkodzenia przyłącza wodociągowego. W związku z powyższym na czas ukończenia prac gaśniczych i usunięcia awarii na przyłączu wodociągowym brakiem dostawy wody objęte zostały ulice: Grota Roweckiego, Bora Komorowskiego, Okulickiego.

Po usunięciu awarii i otwarciu wody może nastąpić pogorszenie jakości dostarczanej wody.

Print Friendly, PDF & Email