Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że dnia 14.06.2019 r. w miejscowości Kluczbork przy ul. Kościuszki wystąpiła awaria na przyłączu wodociągowym. Brakiem dostawy wody od godz. 09:00 do 12:00 objęte zostaną ul. Kościuszki, ul. Dąbrowskiego, ul. Ficka, ul. Mieszka I, ul. Sobieskiego, ul. Zygmunta Starego, ul. Batorego.

Po zakończonych czynnościach naprawczych może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Print Friendly, PDF & Email