Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że dnia 04.10.2018 r. w miejscowości Kluczbork przy ul. Witosa 21 wystąpiła awaria na sieci wodociągowej. Brakiem dostawy wody od godz. 07.30 do czasu usunięcia awarii objęta zostanie ul. Witosa. Po zakończonych czynnościach naprawczych może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Print Friendly, PDF & Email